Search - Videos
04:27
Views: 4,254
Uploaded: 7 years ago
0/0
David Garrett - Thank You For Loving Me
David Garrett - Thank You For Loving Me
Views: 4,254
Uploaded: 7 years ago
0/0
04:31
Views: 2,425
Uploaded: 6 years ago
 
little fan made video from the 100 episode of Hawaii Five-o :) ☜♡☞★Thanks for watching ★☜♡☞
little fan made video from the 100 episode of Hawaii Five-o :) ☜♡☞★Thanks for watching ★
Views: 2,425
Uploaded: 6 years ago
 
03:40
Views: 2,104
Uploaded: 3 years ago
 
************************************ -:¦:-...So sad and bitter sweet...-:¦:- I love this version even more than the original...-:¦:- ************************************
************************************ -:¦:-...So sad and bitter sweet...-:¦:- I love this versi
Views: 2,104
Uploaded: 3 years ago
 
02:35
Views: 2,065
Uploaded: 7 years ago
0/0
1978
1978
Views: 2,065
Uploaded: 7 years ago
0/0
04:29
Views: 1,297
Uploaded: 4 years ago
 
No introduction needed Who doesnt know this song or this amazing violin virtuoso Enjoy my friends and be happy :))
No introduction needed Who doesnt know this song or this amazing violin virtuoso Enjoy my f
Views: 1,297
Uploaded: 4 years ago
 
05:48
Views: 1,204
Uploaded: 6 years ago
 
...what a great night... he´s only playing for her...(^_~)*
...what a great night... he´s only playing for her...(^_~)*
Views: 1,204
Uploaded: 6 years ago
 
03:17
Views: 1,106
Uploaded: 6 years ago
 
David Garrett ~ Metallica ...Nothing else matters...
David Garrett ~ Metallica ...Nothing else matters...
Views: 1,106
Uploaded: 6 years ago
 
04:19
Views: 1,053
Uploaded: 4 years ago
 
****************************************** David's interpretation of Guns'N Roses *November Rain* ******************************************
****************************************** David's interpretation of Guns'N Roses *Novem
Views: 1,053
Uploaded: 4 years ago
 
03:25
Views: 963
Uploaded: 6 years ago
 
He´s like a Pirate...(^_~)*
He´s like a Pirate...(^_~)*
Views: 963
Uploaded: 6 years ago
 
03:54
Views: 931
Uploaded: 3 years ago
 
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: :*:*:*HAPPY NEW YEAR 2018*:*:*: :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: :*:*:*HAPPY NEW YEAR 2018*:*:*: :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
Views: 931
Uploaded: 3 years ago
 
04:28
Views: 887
Uploaded: 4 years ago
 
romantic rich music
romantic rich music
Views: 887
Uploaded: 4 years ago
 
04:12
Views: 846
Uploaded: 5 years ago
 
ṃυṡïс: ḋαṿïḋ ģαɾɾεττ, ƒɾαṉсќ ṿαṉ ḋεɾ hεïјḋεṉ lÿɾïсṡ: ģïαṉсαɾlø ɾøṃïτα ṉø сøρÿɾïģhτ ïṉƒɾïṉģεṃεṉτ ïṉτεṉḋεḋ, сøρÿɾïģhτṡ αɾε τhε ṡølε ρɾøρεɾτÿ øƒ øώṉεɾṡ. ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ øṉlÿ.
ṃυṡïс: ḋαṿïḋ ģαɾɾεττ, ƒɾαṉсќ ṿαṉ ḋεɾ hεïјḋεṉ lÿɾï
Views: 846
Uploaded: 5 years ago
 
03:48
Views: 768
Uploaded: 5 years ago
 
~ώhεṉ ώε ƒïṉḋ øυɾṡεlṿεṡ ïṉ сhαṉģεαвlε τïṃεṡ; εṿεɾÿḋαÿ, τhεɾε’ṡ øṉε ṃøɾε ṃøυṉταïṉ τø сlïṃв; ώhεṉ ÿøυ ƒεεl α ḋɾïƒτ lïќε lεαṿεṡ øṉ α вɾεεʐε; ƒïṉḋ α ɾøøṃ ïṉ ÿøυɾ hεαɾτ, сαllεḋ ṡεɾεṉïτÿ.~ сøρÿɾïģhτṡ αɾε τhε ρɾøρεɾτÿ ø
~ώhεṉ ώε ƒïṉḋ øυɾṡεlṿεṡ ïṉ сhαṉģεαвlε τïṃεṡ; εṿεɾÿ
Views: 768
Uploaded: 5 years ago
 
03:42
Views: 745
Uploaded: 11 months ago
 
Featuring Emily DiDonato in classic David Garrett romance video
Featuring Emily DiDonato in classic David Garrett romance video
Views: 745
Uploaded: 11 months ago
 
03:44
Views: 653
Uploaded: 6 years ago
 
R & B
R & B
Views: 653
Uploaded: 6 years ago
 
05:03
Views: 642
Uploaded: 3 years ago
 
Michael Jackson performs his hit "I Just Can't Stop Loving You" with Seidah Garrett during his Dangerous World Tour in Argentina 1993
Michael Jackson performs his hit "I Just Can't Stop Loving You" with Seidah Garrett d
Views: 642
Uploaded: 3 years ago
 
03:19
Views: 526
Uploaded: 3 years ago
 
David Garrett ~ Io Ti Penso Amore (Feat. Nicole Scherzinger..FROM THE MOTION PICTURE: THE DEVIL'S VIOLINIST
David Garrett ~ Io Ti Penso Amore (Feat. Nicole Scherzinger..FROM THE MOTION PICTURE: THE DEVIL'
Views: 526
Uploaded: 3 years ago
 
03:35
Views: 326
Uploaded: 1 year ago
 
Bohemian Rapsody Video
Bohemian Rapsody Video
Views: 326
Uploaded: 1 year ago
 
03:48
Views: 306
Uploaded: 8 months ago
 
Anyone ever heard of a lady called Jaclyn Smith? Well, I have... : )
Anyone ever heard of a lady called Jaclyn Smith? Well, I have... : )
Views: 306
Uploaded: 8 months ago
 
03:37
Views: 228
Uploaded: 1 year ago
 
Be a voice, not an echo.
Be a voice, not an echo.
Views: 228
Uploaded: 1 year ago
 
04:29
Views: 199
Uploaded: 11 months ago
 
From the album "Unlimited"
From the album "Unlimited"
Views: 199
Uploaded: 11 months ago
 
02:37
Views: 193
Uploaded: 7 months ago
 
Ho ho ho Merry Christmas!
Ho ho ho Merry Christmas!
Views: 193
Uploaded: 7 months ago
 
03:16
Views: 189
Uploaded: 4 months ago
 
Original composition by David Garrett.
Original composition by David Garrett.
Views: 189
Uploaded: 4 months ago
 
03:40
Views: 177
Uploaded: 1 year ago
 
From David Garrett's album Rock Revolution.
From David Garrett's album Rock Revolution.
Views: 177
Uploaded: 1 year ago
 
04:39
Views: 173
Uploaded: 1 year ago
 
Lord of the Violin
Lord of the Violin
Views: 173
Uploaded: 1 year ago