claιr de lυne вy davιd garreтт [deвυѕѕy]
claιr de lυne вy davιd garreтт [deвυѕѕy]
Videos: 58
Subscribers: 94
Views: 751
Uploaded: 4 years ago
Duration: 03:28
Rate this video
Rating: 4.75/5 ~ Votes: 5
Videos: 58
Subscribers: 94
Add this video to playlist — cancel
Select Playlist
or create new playlist
or select from list
Share this video — cancel

Flag this Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
сøρÿɾïģhτ ḋïṡсlαïṃεɾ : τhïṡ ṿïḋεø ïṡ ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ øṉlÿ. ṉøṉ-ρɾøƒïτ υṡε. ƒαïɾ υṡε ρυɾρøṡε ρεɾṃïττεḋ вÿ сøρÿɾïģhτ ṡτατυτε (ṡεсτ.107 øƒ ḋṃсα -1976). τïτlε 17, ṡεсτïøṉ 106α, ραɾαģɾαρh α,1,α øƒ τhε 1976 сøρÿɾïģhτ αсτ.
Autoplay: No Yes

Comments (2)


Login to comment
Views: 751
Uploaded: 4 years ago
Duration: 03:28
Rate this video
Rating: 4.75/5 ~ Votes: 5
Videos: 58
Subscribers: 94
Description
сøρÿɾïģhτ ḋïṡсlαïṃεɾ : τhïṡ ṿïḋεø ïṡ ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ øṉlÿ. ṉøṉ-ρɾøƒïτ υṡε. ƒαïɾ υṡε ρυɾρøṡε ρεɾṃïττεḋ вÿ сøρÿɾïģhτ ṡτατυτε (ṡεсτ.107 øƒ ḋṃсα -1976). τïτlε 17, ṡεсτïøṉ 106α, ραɾαģɾαρh α,1,α øƒ τhε 1976 сøρÿɾïģhτ αсτ.
Autoplay: No Yes